Står man uden indtægt, når dagpengene ophører?

SVAR: NEJ

Alle dem, der desværre har mistet deres dagpenge efter to år, har i stedet fået tilbudt yderligere forsørgelse. De har fået op til to år ekstra til at finde et arbejde eller efteruddanne sig. Det skyldes de aftaler Socialdemokraterne, de Radikale, SF og Enhedslisten har lavet. Det var ikke sket med Dansk Folkeparti og Venstre ved magten. På grund af regeringens tiltag er der ingen, der har måttet leve med kun to år på dagpenge. Alle har haft mulighed for forsørgelse i op til fire år.

Hvem opfandt dagpengereformen?

SVAR: KRISTIAN THULESEN DAHL (DF)

Det var Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, der i maj 2010 foreslog VK-regeringen at halvere dagpengeperioden fra fire til to år. Det stemte Dansk Folkeparti efterfølgende for, mens Socialdemokraterne stemte imod. Men selv om Socialdemokraterne var imod, var der også efter folketingsvalget i 2011 et flertal i Folketinget for dagpengereformen. 

Hvad har regeringen gjort for de arbejdsløse?

SVAR: SKABT FLERE ARBEJDSPLADSER OG SIKRET NY INDTÆGT

Det var Dansk Folkeparti, der halverede dagpengeperioden. SR-regeringen har siden folketingsvalget mildnet konsekvenserne af dagpengereformen. Vi har først og fremmest sikret, at ingen står uden mulighed for ny forsørgelse, når dagpengene ophører. Og vi forbedrer nu hjælpen til de arbejdsløse, så flere kan efteruddanne sig og få et job. Samtidig har vi med offentlige investeringer og vækstplaner gjort det mere attraktivt for virksomhederne at beholde arbejdspladserne i Danmark – og det ser nu ud til at lykkes. Arbejdsløsheden er nu den laveste i mere end fire år, og flere kommer i beskæftigelse. 

Synes regeringen, at dagpengesystemet er perfekt?

SVAR: NEJ

Vi skal have et nyt dagpengesystem i Danmark. Derfor har vi også nedsat en kommission, der skal kigge systemet efter i sømmene. Kommissionens arbejde skal udmunde i et nyt dagpengesystem, der skaber tryghed for de arbejdsløse. Det vigtige er, at vi får et dagpengesystem, hvor færre opbruger deres dagpengeret på den måde, det sker i dag. Og det vigtigste her og nu har været at hjælpe dem, der efter to år har mistet deres dagpenge, fordi de blev ramt af den dagpengereform, Dansk Folkeparti opfandt. Det har vi gjort ved at tilbyde dem en ny indtægt i op til to år. Derudover har vi før sommer reformeret indsatsen over for de arbejdsløse, så de får bedre hjælp og mulighed for at finde et job eller efteruddanne sig. Men vi synes ikke, at dagpengesystemet er perfekt.

Gør kritikken af dagpenge indtryk?

SVAR: JA

Mange mennesker, partier og faglige organisationer er naturligvis meget optagede af vilkårene for de arbejdsløse. Alt andet ville være mærkeligt. Og det samme er vi. Vi tror på, at alle gerne vil være en del af arbejdsmarkedet, og vi ser med stor alvor på, at så mange har mistet deres dagpenge. Men netop derfor har vi også handlet. Vi har sikret, at dem, der ellers ville være ramt af den urimeligt hårde indfasning af dagpengereformen, får mulighed for en ny indtægt. Det giver dem længere tid til at finde et arbejde eller efteruddanne sig.